Waarom kunst als middel?

Kunst is een krachtig middel bij maatschappelijke en sociale vraagstukken. Door een vraag op een andere manier te benaderen, kom je tot resultaten die je op andere manieren niet voor elkaar krijgt.

  • Kunst roept emoties op. Je spreekt mensen op een dieper niveau aan, dan allen verbale communicatie.
  • Een creatieve ontmoeting zet op een laagdrempelige manier aan tot reflectie, ook bij moeilijke of confronterende thema's. Het zorgt voor een opening om samen tot een dialoog te komen, meer bewustwording en begrip en een gevoel van verbondenheid. Er is een veilige omgeving waarbinnen ieders stem telt. 
  • Kunst verbindt. Het versterkt een gemeenschapsband en bevordert de solidariteit. Samen kom je een collectieve aanpak.
  • Met kunst kan iedereen zijn gedachten en gevoelens uiten, of je nu wel of niet verbaal sterk bent. Je kunt je stem laten horen, je eigen expressie uiten en een stukje van jezelf delen. Zo krijg je inzicht in verschillende perspectieven, ervaringen of leefwerelden. De maatschappij wordt een stuk inclusiever. 
  • Een creatief proces biedt vaak een 'nieuwe manier' om te kijken naar een complex vraagstuk. Door problematiek op een andere manier te benaderen, kom je tot verrassende inzichten en een innovatieve aanpak. 
  • Natuurlijk, kunst kan een krachtig middel zijn bij het aanpakken van maatschappelijke en sociale vraagstukken. 
De kracht van verbeelding

Wat kan RICK voor je betekenen?

RICK is de cultuurpartner bij maatschappelijke en sociale vraagstukken. We hebben kant-en-klare producten voor je op de plank liggen of ontwikkelen een project op maat, toegespitst op jouw vraag en behoefte. Laat je inspireren voor de voorbeeldprojecten op deze pagina. Heb jij een concrete vraag of een sprankelend idee? Neem contact met ons op: Jan van Dongen, j.vandongen@rickraakt.nl, 0495 533954.

RICK stimuleert participatie

Wij kijken naar wat iemand wél in plaats van níet kan. Met een creatief proces versterken we talenten en vaardigheden van personen die te maken met uitdagingen in hun woon-, werk- of leefomgeving. Op deze manier kunnen zij weer participeren in de maatschappij.

RICK verbindt 

Mensen leren, met kunst als spiegel, zichzelf, hun eigen identiteit en cultuur en de wereld om hen heen beter kennen en begrijpen. Bewustwording leidt tot meer begrip, empathie en een gevoel van verbondenheid. 

RICK geeft kwaliteit van leven

Kunst is een krachtig middel om de levenskwaliteit te verbeteren; het prikkelt lichaam en geest. Of je nu zorg ontvangt of geeft. Met kunst (her)beleef je oude herinneringen, geniet je van bijzondere momenten in het hier en nu, ontdek je nieuwe ervaringen en maak je dagelijkse activiteiten 'lichter'. 

RICK maakt leefbaar

Sociaal-maatschappelijke vraagstukken kun je op een unieke manier benaderen met kunst als middel. Het biedt een nieuw perspectief om complexe problematiek behapbaar te maken. Een creatieve ontmoeting stimuleert een open dialoog en zet aan tot collectieve actie. 

 

Projecten...In de maatschappij
Vlaggen voor vrijheid
Vlaggen voor vrijheid
Kinderen, ouderen en vluchtelingen in gesprek over vrijheid
Kinderen uit groep 7 en 8 gaan creatief om met het begrip 'vrijheid'.
Basis voor beter
Basis voor beter
Cultuureducatie is krachtig middel om wereld sterker te maken
Dit initiatief maakt kinderen bewust van de thema’s die er in het leven toe doen. 
KunstWerk
KunstWerk
Theater, kunst en design zetten mensen in hun kracht én aan het werk
KunstWerk helpt werklozen klaar te zijn voor deelname aan de arbeidsmarkt. 
Hart voor je wijk
Hart voor je wijk
Kunst verbindt buurtbewoners met élkaar en hun omgeving
De wijk werkt samen aan een maatschappelijk thema.
Sluit mij nogmaals in je armen
Sluit mij nogmaals in je armen
Een waargebeurd verhaal rond de jaren ‘50 vol muziek, dans en toneel
Kunst en cultuur laten terugdenken aan vroeger en roepen herinneringen op. 
RAAK!
RAAK!
Kunst voor thuiswonende mensen met dementie én hun (mantel)zorger
Een gratis programma om onbezorgd te genieten van en met elkaar. 
Kunst in transitie (KiT)
Kunst in transitie (KiT)
Versterk de veerkracht van dorpen en lokale communities
Culturele projecten vergroten de leefbaarheid en veerkracht van dorpen en communities.
Special Danceteam (SDT)
Special Danceteam (SDT)
Dansers van het SDT raken het verstand, gevoel en hart
De dansers met een beperking geven een unieke performance vol passie en pure emotie.
Als praten niet je ding is
Als praten niet je ding is
De kracht van expressie
Met kunst leren kinderen en jongeren hoe ze zich kunnen uiten.
DNA - wie ben ik?
DNA - wie ben ik?
Ontdek de wereldburger in jezelf!
Hoe interessant is het om erachter te komen welke etnische invloeden je in je hebt!
Ben ik skeer?
Ben ik skeer?
Aandacht voor armoede en kansengelijkheid
Met hedendaagse kunstdisciplines krijgen praktijkervaringen een gezicht, een stem.
Kunstbaron
Kunstbaron
Ontwikkel zelfstandig een artistiek project
Maak een eigen creatief eindproduct over een sociaal-maatschappelijk thema.
Creatieve handreikingen
Creatieve handreikingen
Voor meer kwaliteit van leven
Praktische tip om de dagelijkse zorg voor iemand met dementie te verrijken met kunst. 
Ffkes de weg kwijt
Ffkes de weg kwijt
Toneelvoorstelling over beginnende dementie
Theater is een krachtig middel om de uitdagingen van beginnende dementie te verbeelden.
Lichtpuntjes
Lichtpuntjes
Meer zicht op wereld van blinden
Met het project ‘Lichtpuntjes’ verbeelden kinderen de  wereld zonder zicht.
Regenboogproject
Regenboogproject
Je mag zijn, wie je wil zijn
Autochtone en allochtone kinderen en jongeren komen bij elkaar.