Kunst in de maatschappij

Kunst en cultuur helpen om emoties te verwerken, maatschappelijke thema’s beter te begrijpen en culturele tegenstellingen te overbruggen. Cultuur bepaalt wie je bent. Je identiteit kun je niet zomaar opgeven of uitwissen, verschillen moeten we juist koesteren. Kunst is de manier om barrières te slechten, als mens te groeien en écht tot elkaar te komen.

Anima-Medium.jpg

RICK stimuleert participatie

Wij kijken naar wat iemand wél in plaats van níet kan. Met een creatief proces versterken we talenten en vaardigheden van (jong)volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking. Op deze manier kunnen zij weer participeren in de maatschappij.

RICK verbindt culturen

Kinderen en jongeren leren hun etnische afkomst en achtergrond beter kennen. De kennis verrijkt hun identiteit. Ook jongeren uit verschillende culturen brengen we in contact met elkaar. 

RICK (ont)zorgt

Wij hebben speciale aandacht voor ouderen met dementie en hun omgeving. Wat met taal vaak niet meer lukt, bereik je wel met muziek, beeldende kunst of beweging. Deze kunstdisciplines activeren het geheugen en verdiepen het onderlinge contact. 

  • Voor studenten van zorgopleidingen, zorginstellingen en hun verplegend personeel, mantelzorgers en vrijwilligers verzorgt RICK workshops waarin zij handvatten krijgen om creatief aan de slag te gaan met dementerenden.
  • Mensen met Parkinson, MS of reuma kunnen meedoen aan ons bewegingsprogramma 'Dansend in balans. Dit heeft fascinerende resultaten tot gevolg.
  • Voor 60-plussers bieden we een holistische benadering (de mens in zijn totaliteit) met de cursus 'Zin(g)vol'. Hierbij ondersteunt het samenspel van zang, beweging en taal, verbonden met de structurerende kracht van ritmen, het behoud van de kwaliteit van leven.
  • In de theatervoorstelling 'Efkes de weg kwijt' krijgt het publiek inzicht in welke situaties je met beginnend dementerenden terecht kunt komen. De voorstelling stemt tot nadenken over hoe je met hen kunt omgaan.

RICK maakt leefbaar

In een beeldende en theatrale setting kijken wijkbewoners met een nieuwe en frisse blik naar hun eigen omgeving. De inspirerende werkvormen stimuleren creativiteit, zetten aan tot innovatie en zorgen voor momenten van bezinning. 

  • In het project 'Heel Weert Wenst’ werken Punt Welzijn, Wonen Limburg, Huis voor de Kunsten, Rabobank Weert-Cranendonck als projectpartners samen. Met dit project willen de projectpartners de betrokkenheid van de bewoners vergroten, nieuwe sociale netwerken creëren en daarmee het welzijn en de leefbaarheid ter plekke duurzaam verbeteren.