Onderwijs
op maat

RICK werkt samen met het onderwijs in de breedste zin van het woord.

Cultuureducatie voor
elk onderwijs

Naast ons aanbod dat onderdeel is van het reguliere lesprogramma op scholen biedt RICK ook onderwijs op maat aan. Zo verzorgen we bijvoorbeeld naschoolse activiteiten, educatieprojecten op de Brede School, arrangementen voor de buitenschoolse opvang (BSO) en workshops voor het MBO. Op basis van een specifieke vraag uit het onderwijs denkt RICK mee over een passende invulling.