Overig onderwijs

Kunst is onmisbaar voor je persoonlijke ontwikkeling. Logisch dus dat de missie van RICK op de basis- en middelbare school begint en na schooltijd verder gaat! Ook op de buitenschoolse opvang, het speciale basis- en voortgezet onderwijs, en het MBO bieden we onderwijs op maat.  

ONDERWIJS OP MAAT

RICK werkt samen met het onderwijs in de breedste zin van het woord. Naast ons aanbod dat onderdeel is van het reguliere curriculum op scholen biedt RICK ook naschoolse activiteiten aan. Ook verzorgen we bijvoorbeeld educatieprojecten op de Brede School, dagarrangementen voor de buitenschoolse opvang (BSO) en workshops voor het MBO. Op basis van een specifieke vraag uit het onderwijs bieden we een project op maat.