Voortgezet Onderwijs

Projecten en workshops bij RICK zijn voor jongeren in het voortgezet onderwijs een beleving!

Voortgezet Onderwijs

Projecten en workshops bij RICK zijn voor jongeren in het voortgezet onderwijs een beleving!

Voortgezet Onderwijs

Projecten en workshops bij RICK zijn voor jongeren in het voortgezet onderwijs een beleving!

Cultuureducatie in het voortgezet onderwijs

RICK verbindt de samenleving met kunst en cultuur. Zo ook het voortgezet onderwijs. Hiervoor ondersteunt, adviseert en begeleidt RICK scholen bij de ontwikkeling van een eigen cultuurbeleid en de daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma’s. Er kan worden gedacht aan doorlopende leerlijnen, binnen- en buitenschools aanbod, het inzetten van cultuur als doel of als middel.

Naast het formuleren van beleid kunnen scholen ook bij RICK terecht voor de uitvoering van kunst- en cultuurprojecten. Samen met docenten en cultuurcoördinatoren wordt er invulling gegeven aan onder andere CKV-dagen, mentorlessen, activiteitenweken, musicals en naschoolse activiteiten. RICK werkt hiervoor met professionele vakdocenten die actieve workshops verzorgen in een bepaalde kunstdiscipline, ter kennismaking of verdiepend.
Het College volgt een CKV-dag bij RICK


Advies nodig?

We helpen je graag met het opzetten
van projecten en/of workshops

Neem contact op