Cultuurcraan, een digitale ontmoetingsplaats

Cultuurcraan.jpgCranendonck heeft een eigen online ontmoetingsplaats voor cultuur, zowel voor aanbieders als liefhebbers. De website www.cultuurcraan.nl heeft als innovatief doel om amateurkunst te promoten en liefhebbers meer inzicht te geven op de cultuurmogelijkheden in eigen omgeving. Op dit digitale platform staan nieuwsitems, cultuurorganisaties, diverse oproepen en uiteraard een actuele activiteitenagenda. RICK heeft dit project, waarvan Angeline Maas projectleider is, in samenwerking met vrijwilligers gelanceerd. De intentie is een bruisend, inspirerend cultuurplatform voor iedereen die van kunst en cultuur houdt.

De link naar het filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=Z47ALaE9kNk

 

Prikkel je zintuigen

Beweging en vooruitgang geldt ook voor kunst. Dit inspireert RICK om steeds op zoek te gaan naar innovatieve ideeën m.b.t. kunsteducatie. Denk hierbij aan het ontdekken van andere inspirerende werkvormen, benadering zoeken vanuit verschillende perspectieven en het toepassen van 21th century skills bij projecten. Vanuit het Actieplan Cultuur met Jongeren is een prachtig initiatief gekomen, waarbij eerstejaars leerlingen van scholengemeenschap Philips van Horne (Onderzoek & Ondernemen, afdeling Technasium) de opdracht kregen een machine te ontwerpen die de zintuigen van 12 tot 16 jarigen prikkelt. Als inspiratiebron diende de Rube Goldberg machine, waarbij een kettingreactie van verschillende materialen zorgt voor beweging en geluid. Elke leerling presenteerde zijn idee en daaruit zijn uiteindelijk vier ontwerpen gekozen. Deze machines worden gerealiseerd in het RICK pand (voorheen lokatie D-reizen) in de Muntpassage. Medio Januari 2017 zal de presentatie zijn.


Als praten niet je ding is

Kunst draagt maatschappelijk bij. Een prikkelend voorbeeld hiervan is het kunstproject voor uit huis geplaatste jongeren, dat vorig jaar dankzij RICK en Rubicon Jeugdzorg tot stand kwam. In totaal werden er zo’n zestig uit huis geplaatste kinderen en jongeren bereikt via basisscholen en woongroepen door middel van kunstinterventies. Tijdens deze ontmoetingen konden zij experimenteren met verschillende disciplines, zoals dans, theater, beeldend en muziek. Ze leerden problemen en thema’s te vertalen naar slagwerk, woorden, beelden en bewegingen. Voor dit project ontving RICK de Jeugdzorg Award Limburg. Ook komend schooljaar wordt het kunstproject nieuw leven ingeblazen. De docenten van RICK ontwikkelen samen met de begeleiders van uit huis geplaatste kinderen inspirerende kunstinterventies waarbij deze jongeren door middel van kunst problemen kunnen verwerken en verbeelden, met als afsluiting een grote presentatie.


Regenboogproject

Regenboogstad-Vlaggenmast-thumb.jpgGemeente Weert is een Regenboog-gemeente. De kern hiervan: iedereen telt mee. RICK heeft naar aanleiding hiervan een kunstproject ontwikkeld in samenwerking met het AZC, waarbij integratie een grote rol speelt. Kinderen en jongeren (in de leeftijd van 4 tot 18 jaar) kunnen in groepjes - bestaand uit de helft Nederlandse kinderen en de helft kinderen van het AZC - vanuit hun eigen ik de ander ontdekken en zo elkaars cultuur leren kennen.

Het vervolg
Het project is positief ontvangen en zal in januari 2017 starten. Aangezien de vluchtelingenstroom continu verandert, zal de vorm van het project hierop aangepast worden. Zowel onder schooltijd (basisschool) en naschools (voortgezet onderwijs) wordt de jeugd uitgenodigd om deel te nemen aan dit prachtig, integrerend kunstproject, dat zal bestaan uit diverse workshops. In juni is een afsluitend festival waar je zeker moet komen kijken! Bewoners van het AZC en Nederlandse jeugd denken samen mee over de invulling van de workshops én hoe de doelgroepen bereikt kunnen worden.


CO-CREATIE

Refugee-hand-thumb260x260px.jpgHet afgelopen jaar heeft Rick in samenwerking met COA in Budel workshops gegeven voor volwassenen, waarbij vluchtelingen aan diverse workshops konden deelnemen. Het project start in januari 2017 opnieuw. Dit keer met een
meer maatgerichte aanpak. Vanuit de vraag:`Wat sluit aan bij de bewoners van het AZC?’. Er zal samen met woonbegeleiders gekeken worden naar een nieuw kunstzinnig aanbod.
Wil je nog eens alle projecten nalezen, download dan hier de pdf.


Terug naar Kunst in de maatschappij.

Sociaal maatschappelijk project nodig?

Wij helpen je graag met Kunst op Maat!

Neem contact op