In het onderwijs

Kunst is onmisbaar voor je persoonlijke ontwikkeling. Logisch dus dat de missie van RICK op school begint. Samen met het onderwijs brengen we cultuureducatie voor leerlingen in deze regio naar een steeds hoger niveau.

RICK geeft verdieping

Onze cultuurcoaches denken mee met het basisonderwijs. Samen geven we invulling aan het curriculum voor ‘Kunstzinnige oriëntatie’ en ‘Oriëntatie op de wereld’. Speciaal voor het basisonderwijs hebben we culturele lesprogramma’s ontwikkeld die zorgvuldig zijn afgestemd op de leergebieden, leerdoelen en wensen van scholen. Cultuuronderwijs dat aansluit bij actuele thema’s, zoals erfgoed, culturele afkomst, armoede en leefomgeving.

Ook bij een gerichte vraag vanuit het onderwijs, komt RICK in beweging. We doen er alles aan om een mooi programma neer te zetten, in en vooral buiten school. Daarbij verbinden we de school graag met de lokale omgeving; met cultuuraanbieders en de wijk. In het voortgezet onderwijs zetten we onze missie onverminderd voort. Samen met VO-scholen werkt RICK aan een boeiend en gevarieerd programma voor culturele en kunstzinnige vorming (CKV).

RICK bevordert deskundigheid

Door kennis en expertise te delen, helpen we scholen om hun cultuureducatie inhoudelijk naar een hoger plan te brengen. Onze deskundige vakcoaches ontwikkelen lessen en begeleiden leerkrachten om de lesstof eigen te maken en in de praktijk te brengen. Daarnaast helpen we scholen om met subsidieaanvragen voor projecten een kwaliteitsslag te maken. Het maakt RICK tot hét kenniscentrum voor cultuureducatie.

TEAM ONDERWIJS

 veeg-Norbert.png  veeg-Bregje.png  veeg-Marieke.png  veeg-Johannie.png  Cyrina1-1.png  

   Norbert Leurs
   Hoofd Onderwijs

   Bregje Roos
   Coördinator
   Voortgezet     
   Onderwijs

   Marieke
   Scharroo

   Cultuurcoach 
   Cranendonck/
   Heeze-Leende

   Johannie van Tuel
   Cultuurcoach   
   Weert

   Cyrina van der Bolt
   Coördinator
   Muziekonderwijs &
   cultuurcoach
   Nederweert

 

“Leerlingen zijn op zoek naar hun eigen identiteit. Ze doen dat door hun eigen creativiteit en verbeelding in te zetten en te uiten. Prachtig om daar door middel van cultuureducatie een bijdrage aan te leveren!”

"Kunst & Cultuur verdient een waardevolle plek in het onderwijs. Het onderwijs wordt hierdoor verrijkt. Het geeft jongeren de ruimte om te ontdekken wie ze zijn en welke talenten ze hebben. Ontdek je met ons mee?" 

“Kunst & Cultuur geeft ons de kans om op een andere en inspirerende manier te leren. Daarbij maakt creativiteit het leven niet alleen makkelijker, maar ook een heel stuk leuker. Daar draag ik graag aan bij!” "Cultuureducatie geeft kinderen de kans om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen, waardoor zij een completer beeld krijgen van zichzelf en de wereld om hen heen." "Cultuureducatie draagt bij aan de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van kinderen. Het helpt hun eigenschappen te ontwikkelen die ze hun hele verdere leven meedragen en kunnen inzetten. Het is geweldig om hieraan bij te kunnen dragen!"