In het onderwijs

Kunst is onmisbaar voor je persoonlijke ontwikkeling. Logisch dus dat de missie van RICK op school begint. Samen met het onderwijs brengen we cultuureducatie voor leerlingen in deze regio naar een steeds hoger niveau.

RICK geeft verdieping

Onze cultuurcoaches denken mee met het basisonderwijs. Samen geven we invulling aan het curriculum voor ‘Kunstzinnige oriëntatie’ en ‘Oriëntatie op de wereld’. Speciaal voor het basisonderwijs hebben we culturele lesprogramma’s ontwikkeld die zorgvuldig zijn afgestemd op de leergebieden, leerdoelen en wensen van scholen. Cultuuronderwijs dat aansluit bij actuele thema’s, zoals erfgoed, culturele afkomst, armoede en leefomgeving.

Ook bij een gerichte vraag vanuit het onderwijs, komt RICK in beweging. We doen er alles aan om een mooi programma neer te zetten, in en vooral buiten school. Daarbij verbinden we de school graag met de lokale omgeving; met cultuuraanbieders en de wijk. In het voortgezet onderwijs zetten we onze missie onverminderd voort. Samen met VO-scholen werkt RICK aan een boeiend en gevarieerd programma voor culturele en kunstzinnige vorming (CKV).

RICK bevordert deskundigheid

Door kennis en expertise te delen, helpen we scholen om hun cultuureducatie inhoudelijk naar een hoger plan te brengen. Onze deskundige vakcoaches ontwikkelen lessen en begeleiden leerkrachten om de lesstof eigen te maken en in de praktijk te brengen. Daarnaast helpen we scholen om met subsidieaanvragen voor projecten een kwaliteitsslag te maken. Het maakt RICK tot hét kenniscentrum voor cultuureducatie.