Basis voor beter

Facts & figures

  • Cultuureducatie als krachtig middel om maatschappelijke thema's bespreekbaar te maken
  • Ontdekken van vaardigheden
  • Positieve bijdrage aan persoonlijke ontwikkeling 

Al jarenlang bundelen Rabobank Weerterland en Cranendonck en RICK de krachten in het scholenproject Basis voor Beter. Dit initiatief maakt kinderen bewust van de thema’s die er in het leven toe doen en leert hen om daar creatief uiting aan te geven. Marja Blankman, directeur Particulieren en Private Banking: “Cultuureducatie blijkt een uiterst krachtig middel om de wereld om ons heen samen sterker te maken.”

Als coöperatie van leden laat de Rabobank elk jaar een deel van haar winst terugvloeien naar de samenleving. Naar de mensen voor wie de bank ruim honderd jaar geleden is opgericht. Dit geld - het zogeheten coöperatief dividend - gaat naar projecten die de gemeenschap en de regio versterken. Basis voor Beter is zo’n project. Bedoeld om kinderen van groep 7 en 8 aan het denken te zetten over wat er om hen heen gebeurt. Hoe we samen de wereld beter en gezonder kunnen maken. “Vanuit dat vertrekpunt hebben we elf jaar geleden contact gelegd met RICK. Kunst is namelijk een perfect middel om het maatschappelijk bewustzijn te vergroten en uiting te geven aan gedachten en gevoelens. Vandaar de intensieve samenwerking”, verklaart Marja Blankman van de Rabobank. 

WAT KUN JE VERWACHTEN?
WAT LEVERT HET OP?
PROJECTLEIDER
Offerte aanvragen

WAT KUN JE VERWACHTEN?

  • Onder begeleiding van filmmaker Quintijn Maas en theatermaker Iris Rulkens maken bovenbouwleerlingen een korte videoclip over een onderwerp dat hen bezighoudt. De meest uiteenlopende thema’s worden belicht, zoals liefde, armoede, discriminatie, alcohol en drugs, mensen met een beperking en – heel actueel - het lerarentekort.
  • De een schrijft het scenario, de ander filmt, weer een ander acteert, regisseert, regelt het licht en geluid of zorgt voor de kostuums. Op die manier ontwikkelen kinderen ook diverse vaardigheden. 
  • Aan het einde van het project is er een grote finalemiddag in het Munttheater. Dan wordt bekend welke school het winnende filmpje heeft gemaakt.

WAT LEVERT HET OP?

  • Cultuureducatie is een uiterst krachtig middel om de wereld om ons heen samen sterker te maken.
  • De kinderen ontdekken en gebruiken hun talent, durven zichzelf te laten zien. Misschien wel de belangrijkste les die ze leren is dat je samen zoveel sterker staat dan alleen. 
  • De creatieve inzendingen weten zoals de kinderen als de leraren en de Rabobank te ontroeren. Zoals het filmpje van obs De Triolier uit Budel waarin leerlingen heel realistisch lieten zien welke ontberingen vluchtelingen vaak hebben doorstaan voordat ze in ons land aankomen. Marja Blankman, directeur Particulieren en Private Banking  van Rabobank: “Een inzending die me greep ging over verborgen armoede. Eén jongen uit de klas ging niet mee op schoolreis ging. Toen andere leerlingen er lucht van kregen dat zijn ouders het uitje niet konden betalen, kwamen ze in actie. Ze organiseerden een inzameling zodat hun klasgenoot toch meekon. Ik kreeg er kippenvel van. Armoede is natuurlijk sowieso een thema dat onze bank bezighoudt. Wij vinden het belangrijk dat iedereen een financieel gezond leven kan leiden en zetten ons daar voor in.”

PROJECTLEIDER

Heb je interesse in het project en wil je meer weten hoe jij dit kunt inzetten? Neem contact op met :

Marieke Scharroo
Cultuurcoach Cranendonck, Heeze-Leende
T. 0495 53 39 54
E. m.scharroo@rickraakt.nl 

“Kunst & Cultuur geeft ons de kans om op een andere en inspirerende manier te leren. Daarbij maakt creativiteit het leven niet alleen makkelijker, maar ook een heel stuk leuker. Daar draag ik graag aan bij!”

“De samenwerking met RICK verloopt gewoon perfect. Wij sponsoren het project en helpen mee bij het leggen van de contacten, de docenten van RICK begeleiden het creatieve proces op de basisscholen. Daar hebben we als bank geen omkijken naar. Daarbij zijn de lijnen kort, we vinden elkaar heel makkelijk.”

Marja Blankman, directeur Particulieren en Private Banking Rabobank.