RICK maakt leefbaar

In een beeldende, muzikale en theatrale setting kijken wijkbewoners met een nieuwe, frisse blik naar hun eigen omgeving. De inspirerende werkvorm stimuleert creativiteit, zet aan tot innovatie en zorgt voor een moment van bezinning. Bewoners, de gemeente en andere projectpartners in de wijk brengen samen hun wensen in de praktijk.

In het project 'Heel Weert Wenst’ werken Punt Welzijn, Wonen Limburg, Huis voor de Kunsten, Rabobank Weert-Cranendonck als projectpartners samen. Met dit project willen de projectpartners de betrokkenheid van de bewoners vergroten, nieuwe sociale netwerken creëren en daarmee het welzijn en de leefbaarheid ter plekke duurzaam verbeteren. Bekijk de aanpak van dit project.

Heel-weert-wenst.jpg

 

Terug naar Kunst in de maatschappij.