Heel Weert wenst

In het project Heel Weert Wenst’ werken Punt Welzijn, Wonen Limburg, Huis voor de Kunsten, Rabobank Weert-Cranendonck als projectpartners samen. Met dit project willen  de projectpartners de betrokkenheid van de bewoners vergroten, nieuwe sociale netwerken creëren en daarmee het welzijn en de leefbaarheid ter plekke duurzaam verbeteren.

Doel van het project is om bewoners van verschillende wijken in de Gemeente Weert te stimuleren om na te denken over de situatie in hun eigen wijk en om hun wensen met betrekking tot hun wijk boven tafel te krijgen en gezamenlijk in vervulling te brengen. Achterliggend doel daarvan is om betrokken gemeenschappen te creëren die zich inzetten voor elkaar en de buurt. Kunst en cultuur dienen als middel om dit doel te bereiken.

Voor de uitvoering van het ‘Heel Weert Wenst’ is een creatief team samengesteld. Het team bestaat uit een theatermaker, theatervormgever en een productontwerper. Gezamenlijk hebben zij een artistiek concept bedacht dat gebruikt wordt voor het verzamelen van wensen in de wijk: ‘De Wensfabriek’.

Het doel van de Wensfabriek is om een beeldende en theatrale setting te creëren die de wijkbewoners op een nieuwe manier naar hun omgeving laat kijken. De wensfabriek wil hiermee cultuur direct met de samenleving verbinden waardoor de creativiteit en innovatievermogen van de mensen wordt gestimuleerd. Naast het verzamelen van de wensen ontstaat er ook een bestand van mensen die kunnen bijdragen aan de uitvoering van de wensen.
De doelstelling van de eerste fase van het project is om erachter te komen wat er leeft in diverse wijken. De Wensfabriek biedt de bewoners van Weert en omstreken een moment van inspiratie, een moment van creativiteit en een moment van bezinning. Voor de wijkbewoners is de theaterinstallatie de manier om de wijk, waar ze elke dag doorheen bewegen, met nieuwe frisse ogen te bekijken maar ook een manier om hun eigen rol hierin te bevragen. Waar lopen ze zelf warm voor, wat zouden ze zelf willen realiseren in hun wijk? Hierdoor kunnen we inventariseren of en hoe we samen kunnen investeren en welke verbindingen we samen kunnen leggen in wijken om de leefbaarheid/sociale cohesie te vergroten. Door de bewoner centraal te stellen wordt de kans op duurzaamheid vergroot.

De wensfabriek is getest tijdens de pilot in de wijk Fatima. Tijdens drie verschillende dagdelen en op versch illende  locaties, van basisschool De Kameleon tot Buurthuis en Braderie , zijn er 180 wijkbewoners bevraagd en zijn de wensen in kaart gebracht. Voor het vervullen van  een deel van die wensen zijn de bewoners zelf aan zet, met ondersteuning van de projectpartners.

De opzet is om, na de uitvoering van de pilot, het project uit te rollen op nog  9 andere wijken/buurten  in de gemeente Weert. Daarmee wordt de slogan ‘Heel Weert Wenst’ helemaal recht gedaan.  

De pilot en het vervolg is te vinden op:


www.facebook.com/heelweertwenst