RICK raakt!

In elke fase van het leven brengen we mensen met kunst en cultuur in beweging. Via kunst leer je jezelf en de wereld kennen. Je ontdekt wie je bent en wilt zijn. Waar je grenzen liggen, wat je vrolijk stemt en ontroert. Maar ook wat er om je heen gebeurt en hoe jij daar naar kunt kijken. Kunst is de katalysator van zoveel moois.

RICK raakt!

In elke fase van het leven brengen we mensen met kunst en cultuur in beweging. Via kunst leer je jezelf en de wereld kennen. Je ontdekt wie je bent en wilt zijn. Waar je grenzen liggen, wat je vrolijk stemt en ontroert. Maar ook wat er om je heen gebeurt en hoe jij daar naar kunt kijken. 

Dé cultuurpartner

Kunst amuseert, ontroert, verwondert,  verdiept, daagt uit, geeft zelfvertrouwen en brengt mensen bij elkaar. RICK is de verbindende schakel. De cultuurpartner die raakt en het leven kleur geeft.

Onze missie begint hier

RICK brengt kunst en cultuur naar het onderwijs en de samenleving. We helpen kinderen, jongeren en volwassenen om zichzelf, elkaar en de wereld beter te begrijpen. Via educatieve programma’s op school en inspirerende activiteiten in de wijk delen we onze kennis en liefde voor kunst, ontwikkelen we talenten en maken we belangrijke thema’s bespreekbaar.

RICK biedt alle ruimte

Ook staat RICK voor genieten en doen! We bieden amateurtalent een podium om te stralen en groeien. Ruim 100 professionele docenten en coaches verzorgen samen een keur aan workshops en cursussen, afgestemd op ieders niveau, talent en ambitie. Muziek, dans, beeldend, fotografie, theater of taal; zelfs een mix is mogelijk. RICK laat grenzen vervagen. Door kunstdisciplines met elkaar te verbinden en van elkaar te leren, ontstaan de mooiste creaties. 

Wil je ons beter leren kennen?

ANBI-status

RICK is in het bezit van een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) omdat we ons nagenoeg geheel inzetten voor het algemeen belang. 

WNT

Om beloningen in de (semi) publieke sector op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau te houden, hebben wij een jaarlijkse WNT-verantwoording. Bekijk deze hier: 2021, 2020, 2019, 2018

CBCT-certficaat

RICK is gecertificeerd met het ‘Kwaliteit in beeld’-keurmerk. Met het certificaat toont RICK zich toekomstbestendig. 

 

Cultuurcodes

Kunst en cultuur zijn volgens ons ieders recht. Welke taal je ook spreekt, welke huidskleur je ook hebt of welke levensovertuiging je ook hebt. Daarom zetten we ons in voor een culturele samenleving die breed gedragen wordt. En waar de inzet ervan op waarde wordt geschat. RICK ondersteunt daarom een aantal cultuurcodes

Inclusie en diversiteit

De maatschappelijke belangstelling voor het thema ‘Inclusie en diversiteit’ volgen we met veel interesse. We moedigen meer bewustwording over het onderwerp van harte aan. Tegelijkertijd zijn we van mening dat het geforceerd maken van beleid mensen alleen maar meer in hokjes stopt. Inclusie is onderdeel van onze missie en onze kijk op de wereld om ons heen.

RICK brengt mensen, in alle fasen in hun leven, met kunst en cultuur in beweging. We volgen personen in hun gehele ontwikkeling, van jong naar oud. We bieden muziekbeleving aan de allerjongsten (vanaf 6 maanden) tot kunstprogramma’s voor mensen met dementie. En activiteiten voor alle fasen van het leven die daartussen zitten. Van cultuureducatie op het basisonderwijs, CKV-dagen en meer op het voortgezet onderwijs, culturele activiteiten voor jongvolwassenen om sterker in het leven te staan, dagbeleving voor mensen met een beperking, speciale programma’s voor vluchtelingen en ruim 100 workshops en cursussen amateurkunst.

Iedereen heeft volgens ons het recht op kunst en cultuur. RICK werkt samen met diverse partners in het onderwijs, het sociaal domein en de cultuursector om deze ambitie te realiseren.

Wat raakt jou?

Ik ben benieuwd waarvan jouw hart sneller gaat kloppen!

 

Vind je cursus