Cultuurcodes

RICK brengt, mensen door de professionele inzet van kunst en cultuur, in beweging. Kunst en cultuur zijn volgens ons ieders recht. Welke taal je ook spreekt, welke huidskleur je ook hebt of welke levensovertuiging je ook hebt. Daarom zetten we ons in voor een culturele samenleving die breed gedragen wordt. En waar de inzet ervan op waarde wordt geschat.

RICK ondersteunt daarom een aantal codes:

Hoe dragen we deze codes uit?

  • RICK helpt kinderen, jongeren en volwassenen om zichzelf, elkaar en de wereld beter te begrijpen. Via educatieve programma’s op school en inspirerende activiteiten in de wijk maken we belangrijke thema’s bespreekbaar, verbinden we mensen en geven we hen ruimte om te stralen en groeien. Deze missie is gericht op zijn wie je bent of wil zijn, met begrip en respect voor een ander. Met waardering voor elke gender, leeftijd, cultuur, levensstijl, politieke voorkeur of geloofsovertuiging.
  • Een prettige en veilige werkomgeving staat voorop. Bij RICK zijn regelingen waar je gebruik van kunt maken als je seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie ervaart of hebt ervaren.
  • Als werkgever doen we ons best om een zo goed en duurzaam mogelijk werkklimaat te creëren voor medewerkers in dienst én ZZP’ers. Dit betekent dat we eerlijke (marktconforme) tarieven hanteren voor klanten en betalen aan ZZP’ers, vrijwilligers of stagiaires volgens de CAO KE. Daarnaast bieden we aantrekkelijke (secundaire) voorwaarden zoals scholing(budget).
  • RICK is als professionele instelling lid van Cultuurconnectie, de brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk. Daarmee hanteren wij de CAO KE. Ook hebben wij een ANBI-status. Op onze website zijn onze (financiële) jaarverslagen en verantwoordingen terug te vinden.