Cultuureducatie met Kwaliteit

RICK is aangewezen als penvoerder voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Samen met het onderwijsveld en de ECI Cultuurfabriek in Roermond is een plan ontwikkeld genaamd DOEN! Voor de periode 2021 – 2024 wordt basisscholen de mogelijkheid geboden om cultuureducatie een kwaliteitsimpuls te geven.

RICK is een van de betrokken partijen bij de uitvoering van de educatieprogramma’s op de scholen. RICK  zet hiervoor vakdocenten in die in het onderwijs werkzaam zijn. Zo heeft RICK experts in huis die op de basisschool uitvoering geven aan lessen en projecten die zijn toegesneden op de wens van de school. 

DOEN! maakt gebruik van de Cultuur Loper. De Cultuur Loper is een programma waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. RICK werkt hierbij nauw samen met Kunstloc die de Cultuur Loper samen met Erfgoed Brabant heeft ontwikkeld.

Neem voor meer informatie contact op met RICK's afdeling Onderwijs: onderwijs@rickraakt.nl.

*DOEN! wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en de Provincie Limburg.

Ga terug naar onderwijs
Logo_Doen-ONDERTITEL-KLEUR.png