Ben ik skeer?
Aandacht voor armoede

Facts & figures

 • Aandacht voor kansengelijkheid.
 • Met kunst als middel doorbreek je taboes. 
 • Het creatieve proces stimuleert bewustwording, een open dialoog en wederzijds begrip.

Armoede komt steeds meer voor, ook in Midden-Limburg en Zuidoost-Brabant. Een kind uit een arm gezin heeft minder mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Vaak door (voor)oordelen vanuit zichzelf of de mensen om hen heen. Met het project ‘Ben ik skeer?’ maken we armoede bespreekbaar.

Met hedendaagse kunstdisciplines zoals rap, vloggen en bloggen krijgen praktijkervaringen een gezicht, een stem. Hoe is het om weinig geld te hebben? Hoe voorkom je het? Wat kun je doen als jij of iemand in je omgeving arm is? Aan de hand van persoonlijke verhalen worden leerlingen gestimuleerd vanuit een andere bril te kijken. 

WAT KUN JE VERWACHTEN?
WAT LEVERT HET OP?
PROJECTLEIDER
Offerte aanvragen

WAT KUN JE VERWACHTEN?

 • Het creatieve proces stimuleert bewustwording, een open dialoog en wederzijds begrip. Samen streef je naar meer kansengelijkheid en een gemeenschap die elkaar begrijpt en ondersteunt.

 • Met moderne kunst als middel doorbreek je taboes en vraag je aandacht voor belangrijke thema’s.
 • Maatwerk afgestemd op de behoeften van het individu of de groep.
 • Dit project is zeer geschikt voor jongeren in het voortgezet onderwijs.
 • Dit project voeren we in samenwerking met Jongerenwerk uit. De beschikbaarheid wordt bepaald in overleg. 

WAT LEVERT HET OP?

 • Een veilige omgeving waarin jongeren zich kunnen uiten. Respect voor elkaar staat centraal.

 • Door middel van een creatief proces krijgen jongeren praktische handvatten; hoe herken je armoede, hoe voorkom je het en wat kun je doen als je ermee te maken hebt?
 • We stimuleren een inclusieve samenleving waarin armoede niet alleen wordt erkend, maar ook actief wordt aangepakt.
 • Professionele begeleiding waarbij kunstenaars, jongerenwerk en het onderwijs samenwerken. 

PROJECTLEIDER

Heb je interesse in het project en wil je meer weten hoe jij dit kunt inzetten? Neem contact op met :

Jan van Dongen
Manager Sociaal Domein
T. 0495 53 39 54
E. j.vandongen@rickraakt.nl

“Kunst zorgt ervoor dat we met elkaar in gesprek blijven over de thema’s die er toe doen. Zeker in de tijd waarin we nu leven is dat van belang."