KunstWerk

Facts & figures

 • Stimuleert passie & talent
 • Ontdekken van vaardigheden
 • Zorgt voor een positieve mindset
 • Positieve bijdrage aan persoonlijke ontwikkeling 
 • Financiële regeling UWV mogelijk

Voor mensen die al langer zonder werk zitten, is het vaak een hele uitdaging om een stage, werkervaringsplek, betaald of vrijwilligerswerk te zoeken. KunstWerk helpt hen klaar te zijn voor deelname aan de arbeidsmarkt. Door inzet van theater, kunst en design ontwikkelen ze belangrijke en waardevolle vaardigheden die zij hiervoor nodig hebben.

Werklozen kunnen sociale en emotionele drempels ervaren die het lastig maken om te solliciteren of te participeren aan de arbeidsmarkt. Kunst raakt en is daarom een krachtig en effectief middel om te werken aan de eigen persoonlijke ontwikkeling.

WAT KUN JE VERWACHTEN?
WAT LEVERT HET OP?
PROJECTLEIDER
Offerte aanvragen

WAT KUN JE VERWACHTEN?

 • Tijdens KunstWerk gaan personen van 20 – 40 jaar in 16 – 20 weken vanuit hun persoonlijke kracht aan de slag met een eindproduct op bijvoorbeeld het gebied van schrijven, muziek of vormgeving.
 • Gedurende het hele traject houden we de werkbegeleider(s) op de hoogte van de ontwikkeling of eventuele aandachtspunten van de deelnemende persoon.
 • Het UWV zet KunstWerk al meerdere jaren - naast hun reguliere werkfit-trajecten – succesvol in om mensen te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. Vele personen hebben op deze manier stappen gezet in het vinden van een stage, werkervaringsplek of betaald of vrijwilligerswerk. Werkbedrijven kunnen, via een financiële regeling van het UWV, KunstWerk kosteloos aanbieden aan hun cliënten.

WAT LEVERT HET OP?

 • Gedurende dit proces versterken zij vaardigheden en eigenschappen zoals zelfvertrouwen, oplossingsgericht denken, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samen kunnen werken en een gevoel van veiligheid. Deelnemers maken kennis met expressie, feedback geven en ontvangen, reflecteren en presenteren.
 • Door te werken in een groep van 8 - 12 deelnemers ervaren personen onderlinge steun.
 • Personen mogen volledig zichzelf zijn. De focus ligt op wat zij wél kunnen. Kunst stimuleert de ontwikkeling van (bestaande) talenten. Personen ontdekken dingen waar zij heel goed in zijn. Dit biedt tegenwicht aan de drukte, hoge verwachtingen, faalangst, depressies en spanningen waar mensen vaak mee te maken hebben.
 • De aandacht ligt op mogelijkheden in plaats van op dingen die iemand niet (meer) kan. Zo kunnen zij groeien en komen zij dichter bij de arbeidsmarkt te staan.

PROJECTLEIDER

Wil jij personen helpen participeren aan de arbeidsmarkt? KunstWerk start elk jaar in februari en september een regulier traject. Ook een traject op maat is mogelijk.

Geïnteresseerd? Neem contact op met Jan van Dongen:
T. 0495 533954
E. j.vandongen@rickraakt.nl

“Dit traject geeft vertrouwen. Men zei: ‘met jouw hersenletsel kun je niet leren’. Nou, inmiddels heb ik 3 opleidingen gevolgd, stage gelopen en een baan gevonden. Interactie met mensen, dat doet veel met je. Dan blijkt bijvoorbeeld dat het helemaal niet raar is als je bepaalde vragen stelt of dingen zegt. In plaats van mijn mond te houden uit onzekerheid, koppel ik mijn gedachten nu terug. ‘Klopt dit?’ ‘Begrijp je wat ik bedoel?’ Zo leer je omgaan met bepaalde situaties en personen. Ik kreeg daardoor echt het gevoel: ik kan dit!”

 

Jade (39 jaar), deelneemster KunstWerk

"Via toneel en creatieve workshops heb ik mezelf beter leren kennen. Ik ben te lief, denk te weinig aan mezelf. Aan de ene kant heb ik een luisterend oor voor iedereen, aan de andere kant ben ik erg onzeker en gesloten. De docenten kwamen erachter dat ik heel vaak ‘sorry’ zei zonder dat er een reden was om mezelf te verontschuldigen. Ik heb afgesproken dat ik mezelf niet meer lager dan anderen zet. Ik mag nog maar één keer sorry zeggen per dag.”

 

Carlo (36 jaar)

KunstWerk is, voor ons als reïntegratiebedrijf, een nieuwe manier om begeleiding van mensen die langer werkloos zijn vorm te geven. Deelnemers aan het project ontdekken hun eigenwaarde en worden weer trots op wat ze kunnen.

 

Tjeu Rutten, RuFo counseling & training

 

“Ik ben heel direct. Hou van duidelijkheid en transparantie. Tegelijkertijd ben ik diep van binnen nog steeds dat introverte, verlegen meisje dat thuis in haar uppie op de bank zit en over het leven filosofeert. Ik ben creatief en heel breed geïnteresseerd. Het leek me heerlijk om mezelf door middel van kunst en theater te leren ontdekken.”

 

Babs (37 jaar), deelneemster KunstWerk