Cultuurinslag

Community of Practice voor cultuurimpuls in Midden- en Noord-Limburg 

Facts & figures

  • Perfecte match van lokale initiatiefnemers en regionale cultuurmakers.
  • Financiële steun om inspirerende voorbeelden te realiseren in eigen leefomgeving. 
  • Kennisdeling via gezamenlijke werkbijeenkomsten en individuele coaching op locatie.
  • Vergroten van zichtbaarheid en impact van je project.

In het najaar 2022 gaat het programma Kunst in Transitie (KiT) van start. Een community of practice met lokale initiatiefnemers en regionale cultuurmakers. Dit nieuwe programma geeft een impuls aan culturele projecten die de leefbaarheid en veerkracht van dorpen, wijken en lokale communities versterken. In najaar 2022 selecteren we tien tot vijftien initiatieven, waarbij initiatiefnemers en cultuurmakers samenkomen, die met wat extra steun in de rug kunnen uitgroeien tot succesvolle praktijkvoorbeelden. Samen maken we hét verschil voor de eigen lokale leefomgeving.

Heb je een idee of initiatief rond een maatschappelijke kwestie en/of ben je een cultuurmaker die met verbeeldingskracht aan de slag wil in een maatschappelijke context? Meld jouw idee dan nu aan middels het aanmeldformulier. 

Onderstaande foto's: Mijntje Wismans fotografeerde het project 'Grensposten' in Hegelsom en project Tanja Nabben.

Wie & wat
Door wie?
Programma & kosten
Aanmelden

Wie & wat

Voor wie?

We zijn op zoek naar koppels van lokale initiatiefnemers en regionale cultuurmakers. Als je nog geen koppel bent kunnen wij je helpen om een koppel te worden. We werken graag met initiatiefnemers die al sterk betrokken zijn bij hun eigen leefomgeving. Van deelnemende cultuurmakers verwachten we dat ze ook na dit project actief blijven in onze regio. Welk type initiatieven denken we aan? De creatieve herbestemming van een leegstaand pand. Een nieuwe roeping voor de noodlijdende harmonie. Een opsteker voor de jeugd met mentale problemen. Een mediaproject dat jonge boeren een eigen stem en gezicht geeft. Kortom, alles wat vanuit verbeeldingskracht bijdraagt aan nieuwe verbindingen, vermogens en veerkracht binnen lokale gemeenschappen. Het programma is bedoeld voor initiatieven binnen de Cultuurregio Noord, waaronder ook een aantal gemeenten in Midden-Limburg. 

Wat gaan we doen?

Gedurende een half jaar werk je als koppel aan de verdere ontwikkeling van je eigen initiatief. Per project is €1.500 beschikbaar voor de uitvoering van een pilot. Dit kan eventueel de aanzet zijn tot een groter project. Tegelijk investeer je ook in je eigen ontwikkeling. We bieden een zestal gezamenlijke werkbijeenkomsten en individuele coaching op locatie. Je werkt met toonaangevende landelijk experts en deelt kennis en ervaring met je collega’s in de regio. De voortgang en de resultaten van dit traject maken we samen zichtbaar op twee regionale symposia.

Het traject start met een inspiratieochtend op zaterdag 24 september in Horst aan de Maas en een selectieochtend op zaterdag 15 oktober. De serie werkbijeenkomsten start op zaterdag 5 november. Iedere 3 tot 4 weken ontmoeten we elkaar bij een ander inspirerend initiatief in de regio.

Door wie?

Samenwerking

Kunst in transitie (KiT) is een initiatief van kunstencentrum RICK i.s.m. Community Arts Lab XL, Burgerkracht Limburg, Huis voor de Kunsten Limburg en Cultuurregio Noord-Limburg. Het wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dit is wat ons betreft de start van een duurzame ‘Community of Practice’ van lokale initiatiefnemers en regionale makers die geloven in de kracht van kunst en cultuur in maatschappelijke ontwikkeling. Samen maken we ons sterk om steeds meer en betere projecten te realiseren en zichtbaar te maken. Join the club!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan van Dongen via j.vandongen@rickraakt.nl of Sikko Cleveringa via sikko@cal-xl.nl. 

Programma & kosten

Voorlopige programma

Hieronder een eerste schets van het programma. In de loop van de zomer volgt meer informatie over locaties en de verdere invulling. Interesse? Meld je dan alvast vrijblijvend aan en reserveer de data in je agenda. Je ontvangt dan updates per mail.

Inspiratieochtend op zaterdag 24 september - 9.30 – 13.00 uur
Benieuwd hoe cultuurmakers een lokaal initiatief kunnen versterken? Op deze dag presenteren we een aantal inspirerende voorbeelden. Je gaat ook aan de slag met je eigen plan. Je kan je idee toetsen in gesprek met diverse experts. En zoek je als initiatiefnemer een aansprekende cultuurmaker? Of zoek je als cultuurmaker een aansprekend initiatief? Op deze dag matchen we vraag en aanbod. Meld je aan! 

Selectieochtend op zaterdag 15 oktober - 9.30 – 13.00 uur
Meedoen aan het traject? Op deze dag presenteer je als koppel een korte schets van je plan. Een panel van ervaringsdeskundigen helpt bij de selectie van de plannen en koppels met de meeste potentie. Word je niet gekozen voor deelname aan het traject dan proberen we je op een andere manier toch verder te helpen binnen ons netwerk van partners.

Start community of practice vanaf zaterdag 5 november (ca. 9.30 – 15.00 uur)
De regionale cultuurmaker van het koppel volgt zes werkbijeenkomsten – eens in de 3 tot 4 weken – met een mix van werkbezoeken aan inspirerende praktijken, werksessies met toonaangevende experts en collegiale intervisie. De lokale initiatiefnemer is ook van harte welkom bij deze bijeenkomsten maar kan er ook voor kiezen om zich te concentreren op de uitvoering van het project. Naast de werkbijeenkomsten is er ook individuele coaching op locatie en is er een aanbod op maat met modules cultureel ondernemerschap (projectformulering, fondsenwerving, etc.).

Twee symposia in het voorjaar en de zomer van 2023
In de loop van het voorjaar organiseren we twee symposia voor maatschappelijke en culturele partners en lokale overheden. Samen maken we ons sterk voor steeds meer ruimte, impact en zichtbaarheid voor culturele projecten die een extra impuls geven aan de leefbaarheid en veerkracht van dorpen en lokale communities.

Deelname en kosten

Er is plek voor maximaal 15 koppels van lokale initiatiefnemers en regionale cultuurmakers. Voor lokale initiatiefnemers en ZZP’ers is de deelname gratis. Centra voor de kunsten betalen een eigen bijdrage voor deelname door eigen medewerkers. Ieder koppel krijgt € 1.500 mee als startkapitaal voor de ontwikkeling van het project en de uitvoering van een pilot. Daaruit kunnen ook reiskosten worden betaald voor deelname aan de bijeenkomsten.

Burgerkracht

Met de term ‘lokale initiatiefnemers’ doelen we op mensen die binnen hun eigen gemeenschap het voortouw nemen om collectieve problemen of dromen aan te pakken. Dat kan een bestuurslid zijn van een dorpsvereniging die een nieuwe impuls wil geven aan de gemeenschapszin, een groep jonge boeren die stikstofcrises het hoofd wil bieden of een actieve moeder die met lotgenoten een uitweg zoekt uit de crisis in de jeugdzorg . De uitdagingen waar zij voor staan worden ook wel ‘wicked problems’ genoemd. Ze lijken te groot en complex om er als individuele burger nog wat aan te kunnen doen maar je kan en wil je er toch ook niet bij neerleggen.  

Kunst in Transitie

Waarom zou je als actief burger juist dan de krachten bundelen met een professionele kunstenaar of ontwerper? Voor veel mensen associëren kunst nog met iets wat in het museum hangt of waar je als vrijetijdsbesteding naartoe gaat. De afgelopen decennia is daar echter een heel nieuwe stroming bij gekomen. Sociaal geëngageerde cultuurmakers zijn zich steeds actiever gaan verhouden tot grote maatschappelijke vraagstukken. Populair gezegd kunnen zij met hun ‘kunstenaars mindset’ en skills als geen ander aanzetten tot ‘out of the box’ denken, het ontregelen en herschikken van vastgeroeste situaties en tot het verbeelden van onverwacht nieuwe perspectieven. In grote steden en in grote organisaties wordt deze kracht van ‘social design’ en ‘sociaalartistieke praktijken’ al op grote schaal toegepast als katalysator in grote maatschappelijke transities. De betekenis van kunst in de samenleving maakt daarmee zelf ook een transitie door. In kleinere kernen en het landelijk gebied blijft deze ontwikkeling soms nog wat achter of ondergewaardeerd. Dat kan echter anders. Hieronder staan voorbeelden uit de Scheldemondregio en Friesland. In Noord-Limburg starten wij nu een vergelijkbaar traject.

Cultureel ondernemerschap

Voor veel kunstenaars en culturele instellingen in de regio is dit ook nog een relatief nieuwe tak van sport. Er wordt daardoor ook nog veel te weinig gebruik gemaakt van mogelijkheden van financiering van culturele initiatieven in een maatschappelijke context. Landelijke fondsen als Stichting Doen, VSB en Fonds voor Cultuurparticipatie willen niets liever dan het ondersteunen van dit type projecten buiten de randstad. In dit traject investeren we daarom gericht in de deskundigheid van alle betrokkenen op het gebied van projectontwikkeling, financiering en verankering. De pilot waar je aan werkt mag wat ons betreft dan ook een opmaat zijn naar een groter project en daar denken we dan ook actief in mee.

Voorbeelden van vergelijkbare trajecten

Inspirerende voorbeelden van communities of practice met een combinatie van projecten en deskundigheidsbevordering zijn De Reis in Friesland en Kunst in Transitie in de Scheldemond regio. Dichter bij huis is in 2019 de Cultuurimpuls Venlo gestart. Net zoals bij dit traject was CAL-XL daarbij de aanjager- en kennispartner. De kennis en ervaring uit deze programma’s en netwerken gaan we zeker gebruik van maken.

Samenwerkingspartners

logo-cal-xl.jpg    Logo_RICK-raakt.png   HKL-logo-volledig-kleur-RGB.pngBurgerkracht-Limburg.png