Cultuurinslag

Community voor sociaalartistiek werk in Midden- en Noord-Limburg 

Facts & figures

  • Perfecte match van lokale maatschappelijke initiatiefnemers en regionale cultuurmakers.
  • Support om inspirerende voorbeelden te realiseren in eigen leefomgeving. 
  • Kennisdeling via gezamenlijke werkbijeenkomsten en individuele coaching op locatie.
  • Vergroten van zichtbaarheid en impact van sociaal-artistieke projecten in de regio. 

Cultuurinslag is een platform voor culturele en maatschappelijke initiatiefnemers die met sociaal / artistieke projecten het verschil willen maken in hun eigen leefomgeving in Noord- en Midden Limburg. Met Cultuurinslag bouwen we aan een ‘community of practice’ - een lerende gemeenschap -  die al doende onderzoekt en zichtbaar maakt hoe we kunst steeds beter kunnen inzetten bij maatschappelijke vraagstukken.

LogoCultuurinslag.pngHet platform is in 2022  gestart met het pilotprogramma Kunst in Transitie. Dit programma bestaat uit: 1) de pilot van 12 sociaalartistieke projecten in de regio en 2) de organisatie van een aantal netwerkbijeenkomsten en symposia over de kracht van verbeelding in de aanpak van maatschappelijke uitdagingen. 

Doelstellingen van het platform

  • Leren: organisatie van een community of practice voor cultuurmakers en andere betrokkenen middels thematische inspiratie- en intervisiebijeenkomsten, inhoudelijke coaching op locatie en andere vormen van deskundigheidsbevordering.
  • Doen: organisatie van een cultuurimpuls programma ter bevordering van de daadwerkelijke ontwikkeling, uitvoering en verankering van sociaalartistieke projecten in de regio.
  • Inspireren: organisatie van bijeenkomsten en acties die de kracht van sociaalartistieke projecten zichtbaar maken voor een brede groep van actieve burgers, organisaties en beleidsmakers in het maatschappelijk domein en hen stimuleren om daar zelf ook (meer) mee aan de slag te gaan.

Organisatie

Platform Cultuurinslag is een initiatief van cultuurpartner RICK i.s.m. CAL XL, lab voor kunst en samenleving. Het programma Kunst in Transitie wordt uitgevoerd in samenwerking met Huis voor de Kunsten en Burgerkracht Limburg. Het wordt mede mogelijke gemaakt met support van Cultuurregio Noord- en Midden-Limburg en het Fonds Cultuurparticipatie. In de praktijk haken steeds meer partijen aan. 

Onderstaande foto's: Mijntje Wismans fotografeerde het project 'Grensposten' in Hegelsom en project Tanja Nabben.

Cultuurmakers en partners
Waarom kunst in transitie?
Programma pilot

Cultuurmakers en partners

Docent beeldend Saskia Keijzers van RICK volgde de speciale opleiding waarmee ze haar creatieve talent projectmatig kan inzetten in de samenleving. Met haar expertise legde de Weerter kunstenares de basis voor Club Andersom, een kunstpilot voor kinderen in het basisonderwijs die extra aandacht en begeleiding nodig hebben in hun emotionele ontwikkeling. “Hoe beter een leerling zich kan uiten, hoe makkelijker de leerkracht het kind kan begeleiden.” Lees verder. 

Bekijk een kort overzicht van alle cultuurmakers en hun partners die momenteel in de Community of Practice van CultuurInslag actief zijn. 

Bekijk hier het overzicht. 

Waarom kunst in transitie?

Momenteel worden onze samenleving en aarde sterk op de proef gesteld met een veelheid aan crisissen. Om deze veerkrachtig het hoofd te kunnen bieden moeten we buiten de bestaande kaders kunnen denken en handelen. Daarbij is ontwerp- en verbeeldingskracht van vitaal belang. Vanuit de kunsten kan in die zin een belangrijke bijdrage worden geleverd aan maatschappelijke transities. Dat wordt ook al wel onderkent in het maatschappelijke domein, maar in de praktijk wordt daar toch nog (te) weinig beroep op gedaan.

Veel cultuurmakers ervaren zelf ook de drang en noodzaak om hun verbeeldingskracht in te zetten in een maatschappelijke context. Sociaalartistiek werk buiten de vertrouwde witte of zwarte ‘box’ van de reguliere kunstpraktijk impliceert echter ook een transitie binnen de kunsten zelf.  Hoe maak je daadwerkelijk impact met sociaalartistieke interventies? Lerende platforms als Cultuurinslag zijn noodzakelijk om samen zoektocht te gaan en die transitie te kunnen maken. Lees hier meer.

Programma pilot

Dit jaar brengen we onze doelstellingen direct in de praktijk met het pilotprogramma Kunst in Transitie. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen, met ‘Veerkracht’ als centraal thema:

  • Start van een community of practice met 12 cultuurmakers en hun maatschappelijke partners rond pilotprojecten met werksessies, coaching on the job en extra support op cultureel ondernemerschap. 
  • Organisatie van een cultuurimpuls met financiële support voor 12 pilotprojecten op verschillende maatschappelijke thema’s verspreid over verschillende gemeentes in Noord- en Midden-Limburg. 
  • Organisatie van twee symposia voor cultuurmakers, lokale initiatiefnemers en maatschappelijke partners die actief betrokken zijn bij sociaalartistieke praktijken in regio Noord- en Midden-Limburg en denkers, doeners, ondernemers en beslissers uit het maatschappelijke domein en het culturele veld van regio Noord- en Midden-Limburg.
Ontdek de kracht van verbeelding
Samenwerkingspartners

logo-cal-xl.jpg    Logo_RICK-raakt.png   HKL-logo-volledig-kleur-RGB.pngBurgerkracht-Limburg.pnglogo-FCP-maskers.jpg