Pilot: Kunst in transitie

Manifest

De titel Kunst in Transitie is ontleent aan een voorgaande community of practice in Zeeland en Oost en West Vlaanderen in 2014-‘15. Dit traject heeft destijds geresulteerd in een manifest dat nog steeds van grote waarde is als inspirerend vertrekpunt voor de huidige community of practice. In plaats van het wiel opnieuw uit te vinden, gebruiken we het nu als vliegwiel voor de realisatie van nieuwe praktijken en het verwerven van voortschrijdend inzicht. Ons streven is dat het programma 2022-‘23 resulteert in een update voor de huidige context in Noord- en Midden-Limburg.  

Download hier het manifest Kunst in Transitie.
Download hier de beschrijving van zes voorbeeldproject.

Programma 2022-‘23

Het programma Kunst in Transitie sluit direct aan op urgente vraagstukken in de regio Noord- en Midden-Limburg en de beleidsdoelstellingen van de culturele en maatschappelijke partners. Lees meer over de achtergrond van het programma in de publieksversie van het projectplan. 

Download hier het projectplan CoP-KiT (publieksversie).