Cultuurmakers en partners van Cultuurinslag

Hieronder een kort overzicht van de cultuurmakers en hun partners die momenteel in de Community of Practice van CultuurInslag actief zijn. Op het symposium van 8 juni zullen ook initiatieven vanuit Het kapitaal en Via-Zuid vertegenwoordigd zijn. 

Sophie Everaerts, danser en docent, ontwerpt en organiseert samen met mensen die op of onder het bestaansminimum leven bijzondere culturele ervaringen die bijdragen aan hun geluk en gevoel van eigenwaarde.  Zij werkt daarmee samen met de Weerter Minimagroep in Weert en Dynamo Eindhoven.

Saskia Keijzers, beeldend kunstenaar en docent, onderzoekt samen met cultuurmaker Helmi Coenders hoe basisscholieren die moeite hebben met het schoolsysteem middels creatieve activiteiten alsnog hun draai kunnen vinden: ‘Club Andersom’. Zij werkt daarbij samen met een de brede school Markeent in Weert.

Rebecca Schoolmeesters,  theatermaker en performer, onderzoekt hoe  je als cultuurmaker jongeren die worstelen met depressies bij henzelf of hun directe omgeving speelruimte te bieden om daar samen mee aan de slag te gaan. Zij is daarover in gesprek met Met-GGZ, Gilde opleidingen in Roermond en het landelijke organisatie platform ‘Met zonder ouders’.

Jitse Zonneveld, muziekdocent, onderzoekt hoe je als cultuurmaker met muziekles en band-coaching een rol spelen in begeleidingstrajecten voor mensen die (tijdelijk) de regie over hun leven kwijt zijn. Hij werkt daarmee samen met de organisatie Kr8tig in Weert.

Miriam Wijnen, Theatermaker, heeft als cultuurmaker beschikking gekregen over een appartement in een kwetsbaar flatgebouw in de wijk Vastenavondkamp. Zij onderzoekt hoe je samen met wijkbewoners deze flat met creatieve middelen deze flat ‘eigen’ maken als huiskamer voor de buurt.  Zij  doet dat in opdracht van woningcorporatie Antaris in Blerick / Venlo.

Ricardo Hendriks aka Goofy, Urban artist en organisator, onderzoekt hoe hij jongeren ‘van de straat’ kan verleiden om ‘het beste van zichzelf’ verder te ontwikkelen in verschillende urban disciplines. Dit krijgt vorm in de organisatie van een aantal ‘Soul Power Social’ events en een video waarin de jongeren zelf daarop reflecteren. Hij werkt daarbij samen met Synthese Jongerenwerk in Venray.

Aukje van Dijk, social designer, onderzoekt samen met een groep bewoners in Venray West hoe je meer kleur in het monotone groen van de wijk kunt brengen. Daarbij is gekozen voor de stokroos. Dit is onderdeel van een groter onderzoek van Wonen Limburg hoe bewoners met inzet van eigen talenten en steeds meer op eigen kracht vorm en inhoud kunnen geven aan een uitnodigende en inspirerende leefomgeving.

Roel Sanders, beeldend kunstenaar, onderzoekt voor het zelfde programma van werkgroep ‘kleurrijk west’ en Wonen Limburg hoe je samen met bewoners verhalen kan ophalen en delen in de wijk en daarmee kan bijdragen aan de sociale cohesie en positieve beeldvorming binnen de wijk. Dat krijgt nu vorm als ‘museum voor 1 dag’ dat kan worden ingezet bij verschillende organisaties en activiteiten binnen de wijk.

Marleen Hendrickx, Theater en programmamaker, onderzoekt samen met Bureau Pees hoe je als cultuurmaker kan bijdragen aan een meer constructief contact tussen boer en consument, stad en platteland. Inspirerende vertrekpunt is het reeds succesvolle ‘Iets met boeren’ in Noord-Brabant. Gesprekspartners in Limburg zijn o.a. de Milieufederatie en ‘De Plattelandscoöperatie’ (o.a. Peel en Maas). Lees meer. 

Jan Peeters, Theatermaker, is kwartiermaker van het werkatelier ‘Met Meer Mogelijkheden (MMM)’ van het project WesteWind in Horst aan de Maas. Hij onderzoekt daar hoe je met creatieve werkvormen kwetsbaarheid kan omzetten in kracht en maatschappelijke thema’s kan adresseren zoals omgaan met geld of positieve gezondheid. Projectpartners zijn o.a. Synthese en Wonen Limburg.

 

Tanja Nabben, Filmmaker en beeldend kunstenaar, onderzoekt op welke manier sociaalartistiek werk kan bijdragen aan het verbetering van de leefbaarheid en ontwikkelkansen binnen wooncomplexen met een hoge concentratie van bewoners die in armoede en isolement leven. Opdrachtgever is Wonen Limburg in Midden-Limburg.

Steven Gerrits, dirigent en docent, onderzoekt samen met een collectief van cultuurmakers uit Gennep (waaronder Lieneke en Birgit Holtermans) hoe zij samen met een bewonersplatform een buurthuis in eigen beheer kunnen door ontwikkelen tot culturele hotspot die bijdraagt aan de leefbaarheid en vitaliteit van de wijk en de Gemeente Gennep. Daarbij speelt ook nog de eventuele cultureel-maatschappelijke herbestemming van de naastgelegen kerk. Projectpartner is het bestuur van het wijkcentrum ‘Van Ons’ in Gennep.