KunstWerk

Als je al langer werkloos bent, kan het een hele uitdaging zijn om weer te integreren in de arbeidsmarkt. RICK zet kunst als tool in om belemmeringen voor werklozen bij de zoektocht naar een stage, werkervaringsplek, betaald of vrijwilligerswerk te verminderen.

“Bij het UWV zeiden ze dat ik als gevolg van mijn hersenletsel niet meer zou kunnen leren. Daar krijgt je zelfvertrouwen wel een deuk van, kan ik je zeggen. Ik ben geen type dat alleen thuis gaat zitten, ik wil tussen de mensen zijn. Lekker werken, iets bijdragen. Door Kunstwerk kreeg ik echt het gevoel: ik kan dit! Inmiddels heb ik 3 opleidingen gevolgd, stage gelopen en werk gevonden.” – Jade, deelneemster KunstWerk.
Lees haar hele verhaal. 

Kunst stimuleert de ontwikkeling van je persoonlijkheid, vaardigheden en talent. De focus ligt op wat je kunt of kunt leren. Bij het re-integratietraject ‘Kunstwerk’ werken deelnemers een creatief idee uit op basis van hun passie of talent. Denk aan schrijven, muziek of design. “Zo ontdek je kanten van jezelf waarvan je niet eens wist dat je deze had. Dit zorgt voor een positieve mindset, die tegenwicht biedt aan druk, hoge verwachtingen, faalangst en spanningen”, licht Jan van Dongen, manager bij RICK, toe. Kunst raakt het wezen en draagt bij aan iemands ontwikkeling. KunstWerk is daarom een effectieve manier om met mensen zonder werk in gesprek te gaan en zet aan tot reflectie. 

Wat levert het programma concreet op?

  • Mensen van 20 – 45 jaar, die door omstandigheden lang zonder werk zitten, worden ‘werkfit’.
  • Kunst is een middel om te werken aan de eigen persoonlijke ontwikkeling. Deelnemers maken kennis met expressie, feedback geven en ontvangen, reflecteren en presenteren.
  • In 16 – 20 weken werkt men een creatief idee, op basis van hun passie of talent zoals schrijven, muziek of vormgeving, uit tot een concreet eindresultaat. Tijdens dit proces worden essentiële eigenschappen en vaardigheden versterkt zoals zelfvertrouwen, oplossingsgericht denken, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samen kunnen werken en een gevoel van veiligheid.
  • Binnen een groep van 8-12 deelnemers ervaren personen onderling steun  en werken zij gezamenlijk en individueel aan een eindproduct zoals een voorstelling, performance of tentoonstelling. Door de positieve ervaringen die zij opdoen ontstaat groei.

“Ik ben heel direct. Hou van duidelijkheid en transparantie. Tegelijkertijd ben ik diep van binnen nog steeds dat introverte, verlegen meisje dat thuis in haar uppie op de bank zit en over het leven filosofeert. Ik ben creatief en heel breed geïnteresseerd. Het leek me heerlijk om mezelf door middel van kunst en theater te leren ontdekken.” - Babs Vliegenthart , deelneemster Kunstwerk. Lees haar hele verhaal.

Hoe werkt KunstWerk?

1.     Professionele kunstcoaches van RICK maken individueel kennis met de mensen in de groep. Wie is de deelnemer? Wat is zijn of haar verhaal?

2.     Vervolgens halen de coaches met korte oefeningen de passies en talenten naar boven. Waar is de persoon goed in? Wat wil hij of zij leren? Welke kansen liggen er voor hun toekomst?

3.     Vanuit de persoonlijke kracht gaat een deelnemer aan de slag met een concreet eindproduct. Mensen die graag schrijven, maken een eigen gedicht, verhaal of theaterstuk. Liefhebbers van rap ontwikkelen een rapperformance. De begeleiders zorgen er  tijdens dit proces voor dat diverse eigenschappen en vaardigheden die nodig zijn voor de re-integratie op de arbeidsmarkt verbeteren.

4.     De groep legt gezamenlijk vast welke vorm de eindpresentaties krijgen.

5.     De ‘show’ wordt voorbereid. Ieder krijgt een eigen rol en taak. Samen werken ze naar het eindresultaat toe. De deelnemers stralen tijdens hun eigen productie.

6.     Na afloop reflecteren we. Wat is goed gegaan? Wat zou je de volgende keer anders doen? Welke groei heb je doorgemaakt en hoe zet je je nieuwe kwaliteiten in bij deelname aan de arbeidsmarkt ? 

"Via toneel en creatieve workshops heb ik mezelf beter leren kennen. Ik ben te lief, denk te weinig aan mezelf. Aan de ene kant heb ik een luisterend oor voor iedereen, aan de andere kant ben ik erg onzeker en gesloten. De docenten kwamen erachter dat ik heel vaak ‘sorry’ zei zonder dat er een reden was om mezelf te verontschuldigen. Ik heb afgesproken dat ik mezelf niet meer lager dan anderen zet. Ik mag nog maar één keer sorry zeggen per dag.” - Carlo, deelnemer Kunstwerk. Lees zijn hele verhaal.

Werk(fit)organisaties en herintegratiebedrijven kunnen hun cliënten als deelnemers aanmelden voor Kunstwerk. Wil jij, als medewerker van een dergelijk bedrijf, jouw cliënten door middel van kunst meer zelfvertrouwen geven om stappen te kunnen zetten richting arbeidsmarkt? Meld jouw cliënt(en) vóór 1 september aan voor Kunstwerk.

Het traject start in oktober 2019. De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag- en vrijdagochtend. 

Ja, ik ontvang graag een offerte voor een KunstWerk-traject. Neem contact met mij op.