Vacture HOOFD ONDERWIJS, 32 uur per week
Terug naar Nieuwsoverzicht

Vacture HOOFD ONDERWIJS, 32 uur per week

03-03-2016
Categorie: Beeldend, Dans, In het onderwijs, Muziek, RICK, Theater, Visuele media, Zang

Stichting RICK is het regionaal instituut voor cultuur- en kunsteducatie, actief in gemeenten in Midden-Limburg en Zuidoost Brabant. Belangrijke meerwaarde van RICK is de veelheid aan disciplines die elkaar versterken; muziek, dans, theater, taal, beeldend en audiovisueel. RICK wil nieuwe markten aanboren, en nieuwe doelgroepen bereiken. RICK kan in dat kader gezien worden als een voorloper waar het het inzetten van kunst betreft om leerdoelen in het onderwijs te realiseren. Op www.ricknet.nl vind je meer informatie over RICK.

RICK bestaat, naast de ondersteunende staffuncties, uit de afdelingen Amateurkunst, Onderwijs en Innovaties&Projecten. Voor de afdeling Onderwijs zijn wij ter invulling van de vacature per direct op zoek naar een:

HOOFD ONDERWIJS M/V          

32 uur/week     Referentienummer HO 1603

De afdeling Onderwijs

RICK werkt vanuit de overtuiging dat creativiteit voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren van wezenlijk belang is en draagt dit dan ook nadrukkelijk uit. Dat doet RICK, samen met de onderwijsinstel-lingen (BO, VO en BSO), in de vorm van co-creatie waarbij cultuur- en kunstprogramma’s worden ontwikkeld en uitgevoerd. Voor de ontwikkeling en uitvoering heeft RICK kerndocenten in dienst en daarnaast wordt gebruik gemaakt van zogenaamde netwerkdocenten.

RICK stimuleert de inbedding van cultuureducatie in het onderwijsprogramma, volgens de regeling ‘Cultuureducatie met kwaliteit’. Cultuurcoaches worden ingezet om de vraag van het onderwijs te vertalen naar specifieke projecten en doorlopende leerlijnen. De Marktplaats Ku+Cu en het Cultuurplein Asten-Someren worden vanuit RICK gecoördineerd.

 

Wat de functie inhoudt

Als Hoofd Onderwijs geef je hiërarchisch leiding aan de 5 medewerkers van de afdeling Onderwijs. Je draagt zorg voor een goede inrichting van de werkprocessen (acquisitie, projectmanagement, administratie, etc). Docenten die voor projecten in het onderwijs worden ingezet, vallen voor dit deel van hun werkzaamheden onder jouw functionele verantwoordelijkheid. Je coacht een team van kerndocenten dat aan je is toegewezen. Je onderhoudt de contacten met netwerkdocenten die via RICK worden ingezet.

Je bent verantwoordelijk voor de beleidsvorming voor RICK-Onderwijs en draagt zorg voor de vertaalslag naar uitvoering ervan. Daarnaast lever je als MT lid een bijdrage aan de algemene beleidsontwikkeling en het behalen van de strategische doelen. Je legt rechtstreeks verantwoording af aan de directeur.

De kantoorlocatie is gelegen in Weert.

Wat wij van je verwachten

Je hebt een achtergrond in de kunst- en cultuureducatie, specifiek in relatie tot onderwijs. Je hebt een HBO+ werk en denkniveau. Je hebt aantoonbare ervaring in het leggen en onderhouden van contacten met gemeenten en andere subsidienten, fondsen en samenwerkingspartners. Je bent een netwerker en bruggenbouwer, ondernemer en natuurlijk leider. Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk. Daarnaast beschik je over aantoonbare organisatorische kwaliteiten.

 Wat wij bieden

Wij bieden je een ambitieuze werkomgeving, waarin je samen met bevlogen collega’s doelgericht kunt werken aan onze missie. Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, voor de duur van 1 jaar. Er wordt nadrukkelijk gestreefd naar continuïteit van het dienstverband. Salariëring vindt plaats conform de CAO KE, in schaal 11. 

Sollicitatie

Spreekt deze functie jou aan? Mail dan jouw sollicitatie uiterlijk 11 maart 2016, met curriculum vitae onder vermelding van het bovengenoemde referentienummer naar RICK, t.a.v. Anne Manders, a.manders@ricknet.nl. Uiterlijk 16 maart wordt per email geïnformeerd over afwijzing of uitnodiging voor een gesprek. De gesprekken worden gevoerd op de woensdagen 23 (1ste-ronde) en 30 maart (2de ronde).

31 maart is een afrondend gesprek gepland met de overgebleven kandidaat t.a.v. arbeidsvoorwaarden e.d..

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Emile Florack, directeur/bestuurder RICK (0495-533954).

Wat raakt jou?

Ik ben benieuwd waarvan jouw hart sneller gaat kloppen!

 

Vind je cursus