Cultuureducatie is er voor élk kind
Terug naar Nieuwsoverzicht

Cultuureducatie is er voor élk kind

27-06-2023
Categorie: In het onderwijs

Cultuur is voor iedereen. Daarom zet de afdeling Onderwijs sterk in op kansengelijkheid. De basisschool is dé plek waar kinderen met cultuureducatie in aanraking komen. Ongeacht culturele achtergrond of een lichamelijke, geestelijke, financiële of andere beperking willen we kinderen helpen om te genieten van cultuur en hun eigen talent te ontdekken.

Met diverse projecten in het onderwijs wordt kansengelijkheid gestimuleerd. Ofwel: iedereen moet de kans krijgen op cultuureducatie. 

  • Club Extra is ontwikkeld voor kinderen die wat extra aandacht nodig hebben. Bij reguliere cursussen of workshops vinden zij niet voldoende aansluiting. Met Club Extra krijgen ze nét dat extra stukje aandacht en begeleiding waardoor het wél fijn is om met cultuur bezig te zijn. In 5 x 5 lessen proeven de kinderen van diverse kunstdisciplines, waarbij de lessen gegeven worden door vakdocenten en een PGZ-medewerker als ondersteuning.
  • Binnen het reguliere onderwijs zitten alle kinderen bij elkaar in groepen. Vaak ingedeeld op een bepaalde leeftijd, maar verder zijn kinderen heel erg divers. Wanneer een kind ‘een beetje anders dan anderen’ is, kan een kind geïsoleerd raken. RICK ontwikkelde een project dat kinderen de mogelijkheid geeft om in een kleine veilige groep te werken aan het eigen talent. Het maakt de kinderen krachtiger, helpt hen om zichzelf te accepteren en een eigen plek te vinden. Naast brede school Markeent, gaat RICK hierin ook samenwerken met Steunpunt Meer- en Hoogbegaafdheid bij BreinZijn, voorheen de bovenschoolse plusklas. Hier komen diverse meer- en hoogbegaafde leerlingen één dagdeel per week bij elkaar om te werken aan hun eigen leerdoelen maar ook om ontwikkelingsgelijken te treffen. De leerlingen van BreinZijn werken momenteel aan het thema Kunst en zijn allemaal drie keer te gast geweest bij RICK. Ze hebben hier gewerkt met klei, gips en textiel en maakten kennis met diverse kunstenaars en hun bijzondere kijk op de wereld. Zo werden ze op een bij hen passende manier uitgedaagd, geprikkeld en gestimuleerd om creatief en individueel zichzelf te uiten.
  • Met Stichting Samenwerkende Maatschappelijke Organisaties Limburg heeft RICK een project ontwikkeld waarin ‘de samenleving in de klas komt’. Mensen met een niet-westerse achtergrond, een lichamelijke of zintuiglijke beperking, een geüniformeerd beroep, ouderen, vluchtelingen, enz. worden ingezet om op school met kinderen in gesprek te gaan. Er wordt aangehaakt bij thema’s in de klas zoals ‘Samen wonen, samen werken’. Geïnspireerd door de opgedane kennis en ervaring maken de kinderen vervolgens tijdens een workshop een eigen kunstwerk dat zij exposeren.
  • Op het voormalige Kazerneterrein in Weert wonen een flink aantal Oekraïense kinderen en hun ouders. De kinderen krijgen daar onderwijs, met als belangrijkste uitdaging om snel Nederlands te leren. Ook daarin speelt cultuureducatie een belangrijke rol. Drie docenten worden via RICK ingezet om door middel van kunst bij te dragen aan onder andere de taalontwikkeling van de kinderen. Ook het leren kennen van de nieuwe cultuur, het verwerken van de nare ervaringen en het vinden van een plekje in de nieuwe samenleving en woonplaats komen aan bod. Met muziek, dans en beeldend is daar al een jaar lang aan gewerkt, met mooie resultaten.
  • Dankzij de ‘BSO voor iedereen’-regeling kunnen álle kinderen in Weert van 4 t/m 9 jaar naar de buitenschoolse opvang (BSO). Iedereen kan meedoen aan sportieve en culturele activiteiten. Vanuit RICK worden er lessen dans, beeldend en muziek gegeven op drie locaties: Markant, BSO de Waterval en IKC Leuken.

Wat raakt jou?

Ik ben benieuwd waarvan jouw hart sneller gaat kloppen!

 

Vind je cursus