‘Club Extra’ voor kinderen die extra aandacht nodig hebben weer van start
Terug naar Nieuwsoverzicht

‘Club Extra’ voor kinderen die extra aandacht nodig hebben weer van start

05-10-2021
Categorie: Beeldend, Dans, Muziek

Afgelopen schooljaar is Club Extra in samenwerking met Punt Welzijn, RICK, PGZ en Stichting Choice 4 Sport gestart als pilot. Vanwege het grote succes, kunnen kinderen van 7 t/m 13 jaar uit de gemeente Weert zich weer opgeven voor deze activiteit op de woensdagmiddag. Club Extra bestaat uit een jaarprogramma en is speciaal bedoeld voor kinderen die lastig aansluiting vinden bij reguliere vrijetijdsaanbod. 

‘Extra’ verwijst naar kinderen welke gedragsproblemen hebben of waarbij sprake is van een (licht)verstandelijke beperking. In 2020 hebben 16 kinderen met Club Extra onder speciale begeleiding kunnen meedoen aan sport- en cultuuractiviteiten.

De kinderen kunnen een keuze maken tussen sport- en beweegactiviteiten (locatie: Gymzaal Markeent) of cultuuractiviteiten zoals beeldend, muziek en dans (locatie: RICK). Bij de activiteiten zijn minimaal twee professionals aanwezig. In een klein groepje met heel veel aandacht en persoonijke begeleiding beleven de kinderen plezier aan sport of cultuur. Deelname aan de activiteiten zorgt voor groeiontwikkelingen bij de kinderen.  

Kijk voor meer informatie op:

Vóór deelname aan de eerste activiteit vindt er altijd een kennismakingsgesprek plaats. Heeft u vragen? 

Sport: Contactpersoon Punt Welzijn: Debbie Wismans
Telefoon: 06-20274727
Email: d.wismans@puntwelzijn.nl

Cultuur: Contactpersoon RICK: Johannie van Tuel
Telefoon: 0495-533954
Email: j.vantuel@rickraakt.nl

 

Wat raakt jou?

Ik ben benieuwd waarvan jouw hart sneller gaat kloppen!

 

Vind je cursus