Directrice Lizenka Warmoeskerken van De Trumakkers in Heeze:

‘Elk kind verdient muziekles’

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) helpt scholen om de gevolgen van de coronacrisis voor hun leerlingen zo klein mogelijk te houden. Daarbij mogen zij zelf bepalen hoe ze de extra gelden van het Rijk voor kinderen inzetten. Openbare basisschool De Trumakkers in Heeze koos voor muziekonderwijs en schakelde hiervoor de expertise van RICK in. “Muziek is misschien wel het beste wat het brein kan overkomen. En al helemaal in deze tijd”, zegt directrice Lizenka Warmoeskerken.

Smile-26-11-2021488228.jpg“Laatst moest ik een leerling van groep 4 uit de les halen om iets te bespreken. Het meisje was niet zo te spreken over de timing. ‘Nou mis ik de muziekles van juf Rian’, zei ze. Dat zegt genoeg. Kinderen zitten echt op deze les te wachten.”

Toen Lizenka afgelopen voorjaar hoorde dat haar school extra middelen kreeg om leerachterstanden als gevolg van corona weg te werken, stond de bestemming al min of meer vast. “Obs De Trumakkers groeit toe naar een school voor breinvriendelijk onderwijs. Dat wil zeggen dat onze leerkrachten hun lessen zoveel mogelijk afstemmen op hoe het brein leert. Onderzoek leert dat muziek allerlei waardevolle verbindingen legt in de hersenen. Het verrijkt en ontwikkelt het brein.” En muziek brengt nog zoveel meer, zo gaat de directrice verder. “Het maakt kinderen blij en geeft een gevoel van veiligheid en verbondenheid. Zeker na al die maanden van isolatie en online onderwijs is het heerlijk om samen muziek te maken.”

Leren door te doen

Sinds september krijgen alle 200 leerlingen van De Trumakkers om de 14 dagen op vrijdag muziekles van Rian van Houts. Per leeftijdsgroep stemt de vakleerkracht van RICK de lessen af op de belevingswereld van het kind en het thema dat op dat moment in de klas wordt behandeld. Sinterklaas, Kerst, het menselijk lichaam, de Tweede Wereldoorlog, dat kan van alles zijn. “Als basis neem ik een liedje. Daar gaan we dan op verschillende fronten spelenderwijs mee aan de slag. Bijvoorbeeld door te bewegen, te zingen of gebruik te maken van ritmische instrumenten. De kinderen leren niet uit een boekje, ze leren door te doen. En dan zie je de mooiste dingen gebeuren. Een meisje dat haar verlegenheid overwint en tot bloei komt. Of die stoere jongen die zichtbaar genietend en vol overgave met zijn boomwhacker tikt op de maat van de muziek. Laatst mochten de leerlingen van de bovenbouw zelf een Sinterklaasrap schrijven en opvoeren. Het was geweldig om te zien welke sprongen zij in korte tijd hadden gemaakt. Hun gevoel voor ritme. Maar vooral hun zelfvertrouwen. Het gevoel van vrijheid om jezelf muzikaal te verwoorden”, vertelt Rian.

Ondergeschoven kindje

Smile-26-11-2021489431.jpgHet plezier van de kinderen is haar grootste drijfveer. “Zodra ze mijn gezicht zien op school hoor ik ze roepen: ‘O, vandaag krijgen we weer muziek’. Daar kan ik echt van genieten. Niet ieder kind blinkt uit in taal of rekenen. Maar elk kind heeft een talent dat het verdient om ontdekt te worden en te groeien. Misschien is dat wel muziek!”

Schooldirectrice Lizenka is het daar roerend mee eens. “Daarom willen we onze leerlingen op zoveel mogelijk terreinen de kans geven hun talent te ontdekken en ontplooien. Dus ook op creatief gebied. Op veel scholen is muziekonderwijs nog een ondergeschoven kindje. Leerkrachten hebben zo’n groot takenpakket op hun bordje dat ze al snel andere keuzes maken. Zonde. Dankzij de lessen van juf Rian zien we namelijk wat muziek met kinderen doet en hoe goed het is voor de algemene ontwikkeling. Ik kan dat elke school aanraden.”

Ook de leerkrachten van De Trumakkers varen er wel bij, ervaart Lizenka. “Zij zijn erbij in de klas en zien ineens talenten van leerlingen die anders verborgen zouden blijven. De bedoeling is dat zij met de kennis en kunde die zij van RICK opdoen op termijn zelf de muzieklessen kunnen verzorgen. Zo geven we muziekonderwijs blijvend de plek die het verdient.”