Leskist: de Middeleeuwse stad

Facts & figures

 • Voor PO, groep 6 & 7
 • Hoe was het leven in een Middeleeuwse stad in Brabant? Ga zelf aan de slag met bronnen en materialen.

In de klas wordt een middeleeuws landschap uitgerold in de vorm van een vloerkleed. Waar zouden de boeren het land gaan bewerken? Wat is de beste handelsplek? Op welke plaatsen wilden de mensen graag wonen? Hoe ontstond een stad? Met behulp van een kasteel, boerderijen, huisjes, een klooster en een stadhuis krijgt de middeleeuwse stad langzaam maar zeker vorm. Daarna onderzoeken de leerlingen in kleine groepjes het leven in de middeleeuwse stad aan de hand van historische bronnen.

De kinderen gaan aan de slag met een rekenopdracht met middeleeuwse munten en een boodschappenlijst, het bedenken van een klucht voor het volgende carnaval, het bestuderen van een stadszegel en het uitvoeren van monnikenwerk: schrijven op echt perkament. In de opdrachten worden verschillende thema’s over het leven in de middeleeuwse stad behandeld die ook in de reguliere lesmethodes aan bod komen, zoals: de markt, feest, bestuur en rechtspraak, eten, wonen, kleding, geloof, boerenleven en oorlog. Welk lot wacht je als boer, burger, geestelijke of edelman? Dit ontdekken de leerlingen tijdens het standenspel. Elke keer blijkt de edelman te winnen...

De leskist is vanaf € 5,00 per week te huur bij RICK.

WAT KUN JE VERWACHTEN?
WAT LEVERT HET OP?
PROJECTLEIDER
Offerte aanvragen

WAT KUN JE VERWACHTEN?

 • Je ontvangt een grote leskist met: docentenhandleiding, DVD schoolTV, vloerkleed met houten huisjes, zakjes met bronnenmateriaal,  voorwerpen en opdrachten, standenspel (5 spelborden per klas)
 • Het lesmateriaal sluit aan op de leergebieden: 
  Oriëntatie op jezelf en de wereld en kunstzinnige oriëntatie.
 • Het lesmateriaal sluit aan op de thema's: Middeleeuwen, o.a. wonen, eten, kleding, oorlog, handel en kunst.
 • De tijdsinvestiging kun je zelf bepalen; van drie lesuren tot een projectweek. Het project is leerstofvervangend.
 • Het project is uit te breiden met een museumbezoek of andere excursie.

WAT LEVERT HET OP?

 • Je werkt aan diverse leerdoelen rondom erfgoededucatie: * De leerling kan vragen stellen bij erfgoed en in samenwerking met anderen verschillende bronnen raadplegen en informatie opzoeken om de vragen te beantwoorden.
  * De leerling kan erfgoed in de eigen omgeving koppelen aan onderwerpen in de regionale/nationale geschiedenis.
  * De leerling kan het verhaal bij het erfgoed plaatsen in de tijd en relateren aan hoe mensen in een bepaalde tijdsperiode woonden, leefden en werkten en daarbij verschillen en overeenkomsten noemen met nu.

 • De Cultuur Loper indicatoren waar (met name) aan gewerkt wordt:
  C1 - De leerling kan zich een voorstelling maken van een gebeurtenis, ervaring of idee en deze uiten.
  C3 - De leerling kan opgedane kennis toepassen.
  O1 - De leerling gebruikt actief zijn zintuigen om een object, onderwerp of gebeurtenis te verkennen.
  O4 - De leerling stelt vragen aan zichzelf en zijn omgeving.
  O5 - De leerling verzamelt, selecteert en maakt kritisch gebruik van verschillende bronnen.
  O6 - De leerling gaat door met onderzoeken tot zijn doel bereikt is.

PROJECTLEIDER

Heb je interesse in het project en wil je meer weten hoe jij dit kunt inzetten? Neem contact op met :

Marieke Scharroo
Cultuurcoach Cranendonck, Heeze-Leende
T. 0495 53 39 54
E. m.scharroo@rickraakt.nl 

“Kunst & Cultuur geeft ons de kans om op een andere en inspirerende manier te leren. Daarbij maakt creativiteit het leven niet alleen makkelijker, maar ook een heel stuk leuker. Daar draag ik graag aan bij!”